Jarní trh s uměním

od 10 do 20 hodin

Prodejní den autorských děl

Středa 29/3 od 10 do 20 hodin
Vstup volný.

Přijďte nahlédnout na práce s originálním rukopisem z ateliéru současných mladých umělců a vytvořit si vlastní uměleckou sbírku.
Program dne:
10 hodin / zahájení / tvůrčí dílna / komentované prohlídky
13 hodin / prezentace a diskuze s Jánem Gajduškem
18 hodin / zakončení

→ více informací také zde 
plakát k akci

Tvary myšlenek

Vernisáž: 15. 2. 2017 v 18 hodin

Kurátor: Michal Koleček

16. 2. – 1. 4. 2017 
konceptuální, konstruktivní a lyrické tendence v českém umění z ústeckých soukromých sbírek 

Vystavující umělci: Marie Blabolilová, Václav Boštík, Jitka Géringová, Daniel Hanzlík, Pavel Hayek, Dalibor Chatrný, Jiří John, Roman Kameš, Olga Karlíková, Jan Koblasa, Jiří Kolář, Martin Kolář, Stanislav Kolíbal, Inge Kosková, František Kowolowski, Jan Kubíček, Jiří Kubový, Alena Kučerová, Petr Kvíčala, Karel Malich, Milan Maur, Vladislav Mirvald, Daisy Mrázková, Ladislav Novák, Jan Řezáč, Zdeněk Sýkora, Jiří Valoch, Martin Zet

Kurátorský záměr výstavy Tvary myšlenek, jež je sestavena ze soukromých sbírek osobností spojených s kulturním a uměleckým životem v Ústí nad Labem, předkládá divákovi k prozkoumání dvě vzájemně provázané obsahové roviny. Shromážděná kolekce uměleckých děl reprezentuje vývoj českého výtvarného umění od poloviny šedesátých let minulého století až po období po roce 2000, přičemž se soustředí především na autorské výkony směřující ke konceptuálnímu, (neo)konstruktivistickému a lyrickému zaměření. Zároveň ovšem tak výrazná, byť dočasná, expozice vysoce kvalitního aktuálního umění upozorňuje na absenci adekvátní veřejné sbírkové činnosti v Ústí nad Labem a odkazuje ke stále ještě nedostatečně vnímanému potenciálu místního kulturního prostředí.

pozvánka
tisková zpráva
english

Maryam Mohammadi – V mých očích

středa 15. 2. 2017 v 18 hodin

Kurátorka: Adéla Machová

16. 2. – 1. 4. 2017
galerie 2

Maryam Mohammadi se věnuje dokumentární a inscenované fotografii již od svých studií na Teheránské univerzitě umění v Íránu. Maryam Mohammadi od roku 2009 žije a pracuje v rakouském Grazu. Zajímá ji jak společenské klima, náboženství a politické poměry ovlivňují ženu a jak tyto podmínky určují její život a identitu.

Výstava představuje dva fotografické cykly. Dílo „Toto – není – moje ID!“ tematizuje konsternaci z vlastní identity, která velmi často doprovází proces socializace imigrantů v novém prostředí. Pod názvem „Talisman“ se skrývá cyklus inscenovaných fotografií, v nichž se autorka pozastavuje nad úlohou a postavením ženy v symbolickém i významovém vztahu k ikonám a posvátným předmětům, kterým je přisuzována moc.

pozvánka
tisková zpráva
english