Diplomky 17

Otevřeno: út — pá od 10 do 18 hodin, ale v sobotu od 13 do 18 hodin!

čtvrtek 1/6 — středa 28/6 2017

Výstavy diplomových prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

V prostorách Domu umění Ústí nad Labem návštěvníci naleznou umělecké instalace, fotografie, projekce a objekty studentů ateliérů Digitální média, Time-Based Media, Interaktivní média, Performance a Photography (obor fotografie vyučovaný v anglickém jazyce). Představené studentské práce budoucích absolventů oboru Výtvarná umění ilustrují svobodnou a tvůrčí atmosféru fakulty a její zaměření na aktuální umělecké a designové tendence.
Více informací naleznete zde.

Výstavy jsou v dalších dnech otevřeny:
Út—Pá 10—18 hodin
So 13—18 hodin
pozvánka
tisková zpráva