Výlet na výstavu Gerharda Richtera do Národní Galerie v Praze

vlak 9:15 z Ústí nad Labem hl. nádraží

Jedinečný dárek: cesta zdarma na komentovanou prohlídku velké retrospektivní výstavy Gerharda Richtera do Národní galerie v Praze.
V úterý 6. 6. 2017 vás speciálně potištěný vagon Česko-německého kulturního jara zdarma odveze na výstavu do Prahy a zpět do Ústí nad Labem.
Odjezdy vlaků: 
Do Prahy / Odjezd: Ústí nad Labem 09:15 hod.
Do Ústí nad Labem / Odjezd: Praha hl. n. 17:27 hod.

Kapacita vagonu je omezena (80 míst).
Místo si rezervujte na e-mailu duul@ujep.cz nebo adela.machova@ujep.cz či telefonu 475 285 188, a to nejpozději do 25. 5. 2017!

Více informací zde.

Ulrike Grossarth Lublinské skladiště

Vernisáž: středa 12. 4. 2017 v 18 hodin

Kurátor: Michal Koleček

13/4 – 26/5 2017

Ulrike Grossarth (nar. roku 1952 v Oberhausenu) patří mezi významné reprezentanty aktuální německé umělecké scény. Autorka působí jako profesorka na Akademii výtvarných umění v Drážďanech a v minulosti byly její tvůrčí aktivity spojovány se světově proslulým hnutím FLUXUS. V konceptu výstavy Lublinské skladiště Ulrike Grossarth tematizuje motivy archiválií sesbíraných během posledních deseti let v polském Lublinu a jeho okolí. Autorka pracuje s prvky středo-východoevropského prostoru, který se v průběhu 20. století fundamentálně proměnil v důsledku neblahého působení totalitních režimů a i v současnosti je opět ohrožován narůstajícími nacionalistickými tendencemi.

více o výstavě
pozvánka
tisková zpráva
press kit
english
→ online katalog: www.lublinstorehouse.org

Projekt Rozděleni pohořím / spojeni minulými životy se stal oficiální součástí Česko-německého kulturního jara 2017. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Na kafe s umělcem

od 17 hodin

úterý 2/5/2017
Komentovaná prohlídka a přednáška
k výstavě v galerii 2

Komentovaná prohlídka výstavy Makro a mikro vedená autorem děl Alešem Loziakem bude doplněna o besedu a přednášku věnující se jeho dalším uměleckým projektům, především však jeho doktorské práci v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Aleš Loziak – Makro a mikro

Vernisáž: středa 12. 4. 2017 v 18 hodin

Kurátorka: Adéla Machová

13. 4. – 26. 5. 2017
galerie 2

V rámci fotografické instalace se Aleš Loziak pohybuje na hranici mezi objektem a fotografií a od diváka očekává přinejmenším zvídavost a ochotu přistoupit k dílu jinak, než bývá běžně zvyklý. Autor neumožňuje návštěvníkovi galerie prvoplánově a jednoznačně vnímat celkový obraz díla, jeho autorským záměrem je narušit pasivitu diváka a aktivizovat jeho mysl, fantazii a vnímání.

Aleš Loziak hledá hranici mezi jazykem fotografie a technickým obrazem. Médium fotografie je pro autora syntézou obrazu (prostor v něm interpretovaný), objektu (motivu fotografie, ale i hmoty) a zvoleného způsobu instalace fotografie v galerijním prostoru. Používá nové způsoby prezentace, pohybuje se mezi instalací a uměleckou situací a zároveň se snaží zachovat kontemplativní charakter klasického závěsného obrazu.

více o výstavě
pozvánka
tisková zpráva
english