Csaba Nemes – Pád…

výstava 15. 12. 2016 – 3. 2. 2017

Kurátor: Michal Koleček

Maďarský umělec Csaba Nemes (1966) se dlouhodobě věnuje médiu malby, v rámci kterého prozkoumává různorodé zobrazovací kánony a technické i estetické přístupy, ale především se soustředěně zabývá hledáním nových možností komunikace mezi tradičním závěsným obrazem a aktuálním politickým a společenským kontextem.

Metaforickým uzavřením autorova subjektivního raportu o soumraku našich snů a iluzí o uspořádání světa otevřeném polyfonii hlasů všech jeho účastníků, je řada obrazů hroutících se kostelů, která zároveň poskytla jméno celé výstavě (Pád, 2016). Je přitom zřejmé, že autor zde vznáší palčivou otázku o samotné podstatě naší kultury a o destruktivních procesech, které ji ohrožují a paradoxně více než z vnějšího prostředí vyrůstají přímo z našich selhání a nejistot.

→ více o výstavě: tisková zpráva
→ doprovodný program: leták k programu 
 invitation to exhibition
→ more about exhibition: press release
→ accompanying programmes to exhibitions: leaflet
www.nemescsaba.com

Jan Kubíček: Centrum na podporu integrace cizinců

17 hodin

Úterý 24.1.2017

Centrum cizinců je iniciátorem, organizátorem i realizátorem aktivit podporujících sociální, právní, jazykové a kulturní postavení cizinců v regionu Ústecka. Cílem je vytvoření prostoru pro lepší komunikaci a integraci cizinců. V Domě umění proběhne prezentace aktuálních projektů a diskuze.

FB/událost

Josef Straka: Jiné exily

17 hodin

Čtvrtek 26. 1. 2017

Autorské čtení z fragmentů připravované básnické prózy, jakési mozaiky nálad, zachycení vnitřní atmosféry společnosti 90. let, protahované až do dnešních dnů, s názvem Cizí země. Josef Straka je autor dvou básnických sbírek, které vydal v 90. letech a čtyř básnicko-prozaických knih, které následně vyšly v nakladatelství Cherm.

FB/událost