Ve světě obrázkových knih

Sobota 4/3 2017 od 14 hodin
výtvarný workshop nejen pro děti ale i dospělé

Vzpomínáte si na svou nejoblíbenější dětskou knížku? A víte, co znamená slovo bilderbuch? Průkopnicí toho žánru u nás byla Daisy Mrázková, autorka řady dětských knížek a jedna z vystavujících umělkyň. Společně se vydáme do světa obrázkových knížek a vytvoříme vlastní autorské ilustrace. Výtvarná dílna je určena pro rodiče s dětmi i tvořivé dospělé.

FB/událost

diskuze + přednáška + film

doprovodný program k výstavám

úterý 7. 3. od 17 hodin
Moderovaná diskuze s Janem Černým 
v Domě umění Ústí nad Labem moderuje Michal Koleček

středa 8. 3. 2017 od 16 hodin
Marcel Fišer: České konceptuální umění před rokem 1989
přednáška na Fakultě umění a designu UJEP – Pasteurova 9, aula 537, 4. patro

čtvrtek 9. 3. 2017 od 17 hodin
Aminin profil
filmová předprojekce a komentovaná prohlídka výstavy Maryam Mohammadi ve foyer Domu umění Ústí nad Labem / předprojekce festivalu Jeden svět v Ústí n. L.

Tvary myšlenek

Vernisáž: 15. 2. 2017 v 18 hodin

Kurátor: Michal Koleček

16. 2. – 1. 4. 2017 
konceptuální, konstruktivní a lyrické tendence v českém umění z ústeckých soukromých sbírek 

Vystavující umělci: Marie Blabolilová, Václav Boštík, Jitka Géringová, Daniel Hanzlík, Pavel Hayek, Dalibor Chatrný, Jiří John, Roman Kameš, Olga Karlíková, Jan Koblasa, Jiří Kolář, Martin Kolář, Stanislav Kolíbal, Inge Kosková, František Kowolowski, Jan Kubíček, Jiří Kubový, Alena Kučerová, Petr Kvíčala, Karel Malich, Milan Maur, Vladislav Mirvald, Daisy Mrázková, Ladislav Novák, Jan Řezáč, Zdeněk Sýkora, Jiří Valoch, Martin Zet

Kurátorský záměr výstavy Tvary myšlenek, jež je sestavena ze soukromých sbírek osobností spojených s kulturním a uměleckým životem v Ústí nad Labem, předkládá divákovi k prozkoumání dvě vzájemně provázané obsahové roviny. Shromážděná kolekce uměleckých děl reprezentuje vývoj českého výtvarného umění od poloviny šedesátých let minulého století až po období po roce 2000, přičemž se soustředí především na autorské výkony směřující ke konceptuálnímu, (neo)konstruktivistickému a lyrickému zaměření. Zároveň ovšem tak výrazná, byť dočasná, expozice vysoce kvalitního aktuálního umění upozorňuje na absenci adekvátní veřejné sbírkové činnosti v Ústí nad Labem a odkazuje ke stále ještě nedostatečně vnímanému potenciálu místního kulturního prostředí.

pozvánka
tisková zpráva
english

Maryam Mohammadi – V mých očích

středa 15. 2. 2017 v 18 hodin

Kurátorka: Adéla Machová

16. 2. – 1. 4. 2017
galerie 2

Maryam Mohammadi se věnuje dokumentární a inscenované fotografii již od svých studií na Teheránské univerzitě umění v Íránu. Maryam Mohammadi od roku 2009 žije a pracuje v rakouském Grazu. Zajímá ji jak společenské klima, náboženství a politické poměry ovlivňují ženu a jak tyto podmínky určují její život a identitu.

Výstava představuje dva fotografické cykly. Dílo „Toto – není – moje ID!“ tematizuje konsternaci z vlastní identity, která velmi často doprovází proces socializace imigrantů v novém prostředí. Pod názvem „Talisman“ se skrývá cyklus inscenovaných fotografií, v nichž se autorka pozastavuje nad úlohou a postavením ženy v symbolickém i významovém vztahu k ikonám a posvátným předmětům, kterým je přisuzována moc.

pozvánka
tisková zpráva
english